Graviditet

Australien: Gravida har svårt att bryta alkoholvanor

Att alkohol kan orsaka stora skador på fostret är väl dokumenterat. Trots det visar ny forskning från Australien att många blivande mammor fortsätter dricka alkohol som förut, särskilt om de ofta brukar dricka sig berusade.

I undersökningen ingick 1577 kvinnor födda 1973 – 78 som alla hade rapporterat riskfyllt drickande före graviditeten. Det framgår av en artikel publicerad i PLOS ONE i januari.

Mer än en tredjedel av dem som brukade berusa sig varje vecka fortsatte att dricka som tidigare. Färre än 13 procent klarade att upphöra helt med sitt riskabla beteende. Kvinnorna med det mest riskfyllda beteendet, dvs de som brukade berusa sig varje vecka, hade svårast att sluta. I gruppen som brukade berusa sig, men inte varje vecka, liksom gruppen som drack varje vecka utan att berusa sig, klarade 16 procent att sluta dricka helt när de blev gravida.

De kvinnor som brukade berusa sig hade oftare ekonomiska problem, var oftare ensamstående, hade inga barn sedan tidigare, rökte och använde andra droger oftare och hade oftare utsatts för våld av sin partner.

Mer från Accent