alkohol

Åtta veckors nykterhet minskar benskörhet

Nyligen rapporterades att alkoholism kan orsaka benskörhet. En ny studie visar att redan efter åtta veckors avhållsamhet kan alkoholisten räkna med förbättrad benhälsa.

Varför stora mängder alkohol ger minskad benmassa vet man inte.

− Det finns många orsaker till att alkoholister kan drabbas av benskörhet: brist på fysisk aktivitet, leversjukdom och en misstänkt toxisk effekt på de benbildande cellerna, förklarar Peter Malik, forskare vid Medical University Innsbruck, Austria och en av dem som står bakom den nya studien.

Benskörhet medför en ökad risk för frakturer som ofta får stora konsekvenser för individen och kostar samhället stora belopp varje år.

− Den här studien bidrar till förståelsen av hur långvarig alkoholkonsumtion försämrar den fysiska hälsan, kommenterar Sergei Mechtcheriakov, biträdande professor i psykiatri vid samma universitet.

I studien ingick 53 män mellan 21 och 50 år som var inskrivna vid en alkoholklinik. Blodprov togs och röntgen användes för att fastställa bentätheten både vid ankomsten till kliniken och vid undersökningstillfället åtta veckor senare. Patienterna fick också fylla i en enkät om sina motionsvanor innan de kom i behandling.

− Vi fann att benmassan är mindre hos alkoholiserade män, även utan leversjukdom, säger Peter Malik, men att deras värden förbättras redan efter åtta veckors avhållsamhet från alkohol. Det betyder att risken för frakturer minskar hos dem som inte ännu inte utvecklat benskörhet. Vi fann också att fysisk aktivitet har en skyddande effekt, även hos alkoholister.

Han rekommenderar därför att patienter med lång tids beroende eller missbruk bakom sig ska röntgas och få densiteten på benmassan uppmätt, särskilt i de fall då det finns ytterligare riskfaktorer som rökning eller medicinering som kan påverka.

Mer från Accent