Kvinnor

Alkoholproblemen ökar kraftigt – bland brittiska kvinnor över 60 år

Antalet brittiska kvinnor över 60 som sökt hjälp för sina alkoholproblem har ökat med 90 procent på fem år. Den nya vanan att dricka alkohol i hemmet pekas ut som orsak.

Enligt ny statistik från Public Health England har antalet kvinnor över 60 som behandlats för alkoholproblem ökat med 90 procent. Det skriver Daily Mail.

I Storbritannien dracks tidigare den mesta alkoholen ute på puben. Det var dock mest män som frekventerade pubarna. På många pubar nekades kvinnor till och med inträde långt in på 1970-talet. Satte väl kvinnorna sin fot på puben så ansågs det okvinnligt att beställa en ”pint”. Kvinnor serverades i stället en halv.

I dag är läget annorlunda. Tillgången på billig alkohol i livsmedelsbutikerna är stor vilket har ökat möjligheterna att dricka ofta, utan att någon ser. Allt fler britter har också börjat dricka dagligen. Livsmedelsbutikerna kan också leverera alkohol hem till kunderna.

Under 2013–2014 påbörjade 2 736 kvinnor över 60 behandling för alkoholproblem. Fem år tidigare var antalet 1 436. De äldre kvinnorna utgjorde förra året nio procent alla som påbörjade vård, jämfört med sex procent fem år tidigare. Under samma period har de unga kvinnorna mellan 18 och 29 minskat sin andel från 18 till 14 procent.

The Priory Group, som analyserat statistiken, noterar att många äldre kvinnor ökar sin alkoholkonsumtion kraftigt när de går i pension.

Förutom den ökade tillgången på billig alkohol och den ändrade attityden till att dricka hemma tror experter att ensamhet, isolering och tristess bidrar till att de äldre kvinnorna dricker mer.

Män utgör fortfarande två tredjedelar av gruppen som har problem med alkohol, men gapet minskar.

Mer från Accent