Forskning

Alkoholindustrins information underkänns

En ny studie har granskat den information om hjärt- och kärlsjukdomar på hemsidor som betalas av alkoholindustrin.

Alkoholindustrin bekostar flera sajter som ger allmänheten information om alkohol ur olika aspekter, bland annat Drinkaware och Distilled Spirits Council of the US. Tidigare har det konstaterats att dessa förvanskar fakta om alkoholens risker när det gäller cancer och graviditet. En studie som nyligen publicerades i European Journal of Public Health har granskat hur alkoholindustrin framställer alkoholens påverkan på hjärtat.

När studien jämförde alkoholindustrins informationssidor med sajter som inte bekostas av industrin fann de att hemsidorna som inte var kopplade till alkoholindustrin oftare framställde riskerna som det innebär för hjärthälsan att dricka alkohol. Industrins sidor vinklade hellre mot att alkohol kan skydda mot vissa hjärtsjukdomar, och menar att en måttlig alkoholkonsumtion till och med kan vara bra för hjärtat.

För att styrka detta hänvisade de ofta till den J-formade kurva som man ofta kan se när alkohol och hjärthälsa avhandlas. Det kan då framstå som att helnykterister har något sämre hjärthälsa än personer med en måttlig alkoholkonsumtion, Men den effekten uppstår eftersom fler helnykterister valt bort alkoholen just på grund av att de har en hjärtsjukdom, eller andra hälsoproblem.

Studien underkänner därför alkoholindustrins informationssidor även vad gäller information om hjärt- och kärlsjukdom. Forskarna påminner om att personer som jobbar inom sjukvården bör vara medvetna om vem som ligger bakom informationen de tar del av, eller rekommenderar för sina patienter. Reglering av hur alkoholindustrin förser allmänheten med information kan också behövas enligt studiens författare.

Mer från Accent