Alkoholnormen

Alkoholhets i juletid

December är en alkoholtyngd månad – och en majoritet av svenska folket känner en förväntan från andra om att dricka alkohol och tror att alkoholtraditionerna får människor att dricka mer.

– När människor umgås och har traditionen att dricka alkohol så vill man få med sig andra. Och då skapas det förväntningar att alla ska dricka, vilket gör att många kan komma att dricka mer än de tänkt sig, säger Magnus Jägerskog, vd på IQ.

IQ har genom Sifo för första gången gjort en undersökning om alkohol i juletider. I undersökningen har tusen svenskar från 18 år och uppåt svarat på frågor. 84 procent tror att alkoholtraditioner kan få människor att dricka mer än de tänkt från början. Något som kan vara problematiskt.

– Vi vet ju att det blir en hög alkoholkonsumtion vid vissa tillfällen, så ökar också problemen. Det finns många aspekter av alkoholkonsumtion under december. Alltifrån barnperspektivet att ta hänsyn till under julhelgen, till berusningsdrickande på nyår eller julfester med jobbet, säger Magnus Jägerskog.

Men siffrorna i undersökningen visar egentligen inte någon ny verklighet.

Magnus Jägerskog. Foto: IQ
Magnus Jägerskog. Foto: IQ

– Det är inget vi förvånas över, vi känner igen oss i bilden. Om människor vill glögga eller skåla på julfesten eller skåla med champagne på nyårsafton så är det är inte lika roligt om man inte alla gör det. Enkelt utryckt vill man att ALLA ska med, vilket gör att det byggs upp en förväntan om att alla ska dricka. Egentligen är det inte så dåligt att alla ska skåla, men det som blir skevt är om det förväntas att alla ska skåla med just alkohol. Det är det som är essensen av det här, att skåla och ha roligt, det är viktigt och bra. Det negativa är om det finns förväntningar om att det behöver finnas alkohol i glaset, säger Magnus Jägerskog.

Hälften av personerna i undersökningen, 45 procent (och 52 procent mellan 18 och 34) upplever att julfesten på jobbet kommer med förväntningar om alkoholdrickande.

– Som arbetsgivare har man ett ansvar att föregå med gott exempel och skapa en jobbfest där så många som möjligt känner sig hemma, säger Magnus Jägerskog.

Som nykterist kan det vara svårt på julfesten. Många vill få en att dricka. Den uppfattningen bekräftas även av undersökningen som visar att 72 procent har upplevt att människor försöker överföra alkoholtraditioner på dem.

– Vid många av de här tillfällena finns alkohol med på ett väldigt självklart sätt och då finns också den här förväntan att alla ska med, säger Magnus Jägerskog.

Förväntan gör att andra tjatar på folk om att dricka. Det blir en typ av alkoholhets.

– Det är olyckligt och handlar om att det är roligare om det är fler som dricker. Man vill överföra sina traditioner på andra. ”Klart du ska ta ett glas, kom igen nu, nu skålar vi”. Det är inte konstigare än så.

Magnus Jägerskog tror att det viktigaste är att börja reflektera kring de här traditionerna.

– Det handlar om att lyfta upp och skapa samtal kring det här. Många gånger sker saker omedvetet och oreflekterat: ”så här har det alltid varit”. Man kör på. Alkohol kan finnas med i traditionerna, men ska inte vara en förutsättning.

Mer från Accent