Systembolaget

Alkoholforskning för miljoner

Alkoholforskningsrådet har för 2023 fördelat totalt 10 miljoner kronor till 20 olika alkoholforskningsprojekt.

Genom att ge stöd till forskning och spridning resultaten vill Systembolaget genom Alkoholforskningsrådet öka kunskapen om alkoholens skadeverkningar. Elva projekt är nya och de övriga nio har beviljats bidrag för ett andra år än 2023.

– Systembolagets Alkoholforskningsråd har för närvarande två fokusområden, ett som gäller konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion och ett om tillgångsbegränsande åtgärder. Där finns kunskapsluckor som vi gärna vill bidra till att täppa till, säger Anna Raninen, Systembolaget, i ett pressmeddelande.

Bland de nya projekten finns ett par som beviljats just kring fokusområdena. Ett av projekten ska undersöka illegal försäljning av alkohol på sociala medier i Sverige. Ett annat handlar om hur föräldrars beroendeproblem påverkar barns hälsa från barndom och upp i vuxen ålder. Läs mer om vem som ska forska om vad för hur mycket pengar i faktarutan.

Mer från Accent