Sverige

Alkoholens påverkan på klimatet betydande

Att begränsa alkoholkonsumtionen kan vara ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan.

Alkoholen står för 3 procent av svenskarnas klimatpåverkan kopplad till kosten. Det är väsentlig del av vår diets bidrag till global uppvärmning.

– Våra och andra studier visar att klimatpåverkan från alkohol inte är försumbar, säger Elinor Hallström, forskare inom hållbar konsumtion och produktion på forskningsinstitutet RISE.

Hon berättar att de ville kolla närmre på just alkoholens klimatpåverkan eftersom det var ett spännande område som sällan får uppmärksamhet när man talar om växthuseffekten.

Elinor Hallström. Foto: Rise

– Kunskapen kring hur stor klimatpåverkan från produktion av alkoholdrycker är är begränsad. Alkohol är dessutom en livsmedelsgrupp som ofta exkluderas från studier som analyserar kostens klimatpåverkan, säger hon.

Undersökningen baseras på självrapporterade data från 50 000 individer sedan år 2009. Resultaten visar att alkoholkonsumtionen i genomsnitt står för 52 kilo koldioxid-ekvivalenter per person och år. Men bland 10 procent av befolkningen, de som står för det högsta intaget av alkohol, motsvarar utsläppen upp till 202 kg koldioxid-ekvivalenter per person och år.

Forskarna har bland annat bedömt alkoholens klimatavtryck utifrån vilken typ av förpackning den har, hur den produceras och hur den transporteras.

Forskarna kan konstatera att vin står för den allra största andelen utsläpp för alkoholhaltiga drycker i Sverige.

De kunde konstatera att vin står för den allra största andelen utsläpp för alkoholhaltiga drycker i Sverige (61 procent), följt av öl (33 procent) och sprit (6 procent). Den största klimatpåverkan från produktionen av alkoholdrycker kommer från jordbruket. Vin ger upphov till större utsläpp av växthusgaser i förhållande till råvaror som behövs i produktionen jämfört med andra drycker.

– Klimatpåverkan från förpackning och transport av vin är större jämfört med öl, där en stor andel av konsumtionen kommer från svensk produktion, eller närliggande import av öl förpackad i lätta och återvinningsbara burkar eller flaskor, säger Elinor Hallström.

Resultaten visar att mäns klimatpåverkan från alkoholkonsumtion är dubbelt så stor kvinnors. Det beror helt enkelt på att män konsumerar mer.

För att minska klimat- och miljöpåverkan från alkohol, menar Elinor Hallström, att det behövs fortsatta insatser för att effektivisera produktionen och minska onödigt svinn längs kedjan.

– Minskad konsumtion av alkoholdrycker inom befolkningen har potential att gynna både miljön och folkhälsan, speciellt inom de grupper i befolkningen med högst intag.

Mer från Accent