Äldre och alkohol

Alkoholberoende sent i livet kan bero på demens

Alkoholmissbruk efter fyllda 40 kan ha underliggande neurologiska orsaker.

Tidigare forskning har visat att ett långvarigt alkoholmissbruk är en riskfaktor för att senare i livet utveckla demens. Men forskare från University of California tror att det även kan finnas ett omvänt samband mellan demens och alkoholmissbruk.

– Vi såg att alkoholmissbruk kan vara ett första tecken på ett underliggande neurologiskt tillstånd när missbruket uppstår sent i livet, säger Georges Naasan, en av forskarna bakom studien.

7 procent av patienterna med frontallobsdemens som forskarna granskade hade börjat missbruka alkohol sent i livet. För 5 procent var det ett första tecken på demens. I USA beräknas 1,7 procent av befolkningen som är över 40 år lida av alkoholberoende.

Forskarna tror att det finns en risk att den här gruppen diagnosticeras med alkoholberoende utan att man går steget längre och utreder eventuella neurologiska orsaker till det ökade drickandet. Det kan försena en diagnos.

– Det är så klart viktigt att identifiera sociala faktorer som kan leda till alkoholmissbruk, som pension, ensamhet, inkomstförlust, eller sorg efter döda närstående. Men vår data bör uppmuntra till att undersöka risken att det finns problem med frontalloben, säger Georges Naasan.

Studien granskade data från 1 518 patienter som diagnostiserats med frontallobsdemens, alzheimerdemens, eller afasi, mellan 1999 och 2017.

Mer från Accent