Forskning

Alkohol varje dag ökar risken för magcancer

Den som dricker alkohol varje dag löper 39 procent större risk att få cancer i mag- tarmkanalen.

Hur ofta kan vara mer avgörande än hur mycket per tillfälle, när det kommer till alkohol och cancer i mag-tarmkanalen. Det antyder en koreansk kohortstudie som tittat på dryckesmönstret hos nästan 12 miljoner människor med hjälp av en nationell hälsodatabas. Konsumenter bör vara försiktiga, även med små mängder alkohol, menar forskarna.

Av deltagarna utvecklade 2,7 procent cancer i magtarmkanalen under tiden som de följdes upp efter sitt läkarbesök. Jämfört med de som var nykterister löpte de som drack alkohol en större risk att drabbas. De som drack mest löpte störst risk. Men det fanns också ett tydligt samband mellan hur ofta respondenterna drack alkohol och deras risk att utveckla cancer i mag-tarmkanalen. De som drack alkohol varje dag löpte en 39 procent större risk. Lika stora risker fanns inte för de som berusningsdrack (definerat som 5-7 enheter per tillfälle eller mer).

Den totala mängden konsumerad alkohol är sedan tidigare känd som en riskfaktor för att utveckla cancer i mun, mage och tarm. Än så länge är det inte lika många studier som undersökt vilken roll det spelar hur ofta man dricker alkohol.

Mer från Accent