Vecka 45

Alkohol uppmärksammas

I dag börjar vecka 45 som utsetts till nationell uppmärksamhetsvecka för alkohol.

I fokus för vecka 45 är riskbruk av alkohol och huvudmålgrupp personal och patienter i hälso- och sjukvården.

Framför allt är det alkoholens samband med cancer som kommer att tas upp. Ett samband som är relativt okänt bland den svenska allmänheten.

– Alkohol är ingen handelsfråga, utan i allra högsta grad en hälsofråga. Det är det vi vill uppmärksamma, säger Gun-Lis Roos, ordförande i Stockholms läns nykterhetsförbund.

Norrtälje kommun lyfter fram olika sidor av riskbruk under veckan, bland annat cancerrisken. På kommunens webbplats finns fakta och mer information om veckan.

Leena Haraké, kanslichef Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, KSAN, gör Facebookinlägg och twittrar om alkoholens medicinska skadeverkningar under hashtagen #vecka45.

För den som vill veta mer om alkoholens hälsorisker och kopplingen till cancer finns en artikel  från Cancerfonden samt IOGT-NTO:s och Svenska Läkaresällskapets rapport om lågdoskonsumtion av alkohol.

Mer från Accent