Alkohol

Alkohol påskyndar HIV-infektion

Den som dricker alkohol löper större risk att drabbas av HIV. Och den som redan är smittad utvecklar AIDS snabbare och får sämre effekt av medicineringen än de som inte dricker.

Alkoholens inverkan är både direkt och indirekt enligt den sydafrikanske professorn Charles Parry som nyligen var på besök i Sverige, inbjuden av IOGT-NTOs internationella institut. Under några hektiska dagar höll han föredrag på Läkarsällskapet, Alkoholpolitiskt forum och Noaks ark.

− Alkohol bidrar till HIV på flera sätt. Dels försämras omdömet när man dricker så att man lättare utsätter sig för osäkert sex. Nya rön visar också att alkohol får viruset att föröka sig snabbare och gör att patienten får sämre effekt av medicinen, säger han.

Sämre immunförsvar

Anledningen till att viruset förökar sig snabbare vet man inte säkert, men det förefaller som om alkoholen påverkar immunförsvaret negativt genom att levern blir ansträngd.

Ny forskning visar också att alkoholen i kombination med anti-retrovirala läkemedel (som de som används vid HIV-infektion) verkar som ett gift på levern, bukspottkörteln, lungorna och hjärtat. Hur stor den toxiska effekten blir beror på hur mycket man dricker, under hur lång tid samt på vilket sätt.

− Men vi börjar se effekt redan när konsumtionen överstiger två glas om dagen, säger Charles Parry.

När immunförsvaret blir nedsatt drabbas den HIV-smittade lättare även av andra infektioner. De löper också större risk att bli återsmittade med HIV.

− Det är inte alls bra. I värsta fall blir de smittade av en annan variant av viruset, säger han.

Det nedsatta immunförsvaret i kombination med att levern är upptagen med alkoholförbränning kan möjligen också vara orsaken till att medicinerna verkar sämre enligt Charles Parry.

− När viruset förökar sig snabbare samtidigt som medicinerna verkar sämre löper patienten större risk att utveckla AIDS, säger han.

Slarv med medicinen

Charles Parry påpekar att det även finns andra problem med alkohol, som att de som dricker har en benägenhet att testa sig senare.

− Vi vet att ju tidigare man får sin diagnos desto bättre är prognosen. Dessutom har de som har en hög alkoholkonsumtion en tendens att slarva med medicineringen eller sluta helt, vilket inte bara påverkar patientens hälsa, utan också ger ökad risk för att viruset ska bli resistent mot medicinen, säger han.

En metaanalys av 40 studier visar att de som dricker alkohol tar medicinen enligt dosering 60 procent så ofta som en helnykter patient och de som dricker för mycket gör det bara till 47 procent. Studien visar att alkohol är den vanligaste orsaken till slarv med medicinen.

Det är inte bara alkoholens påverkan på omdömet som gör att alkoholkonsumenter oftare utsätter sig för risker. De hamnar också oftare i riskabla situationer genom att de vistas i miljöer där tillfälliga kontakter oftare uppstår.

− Alkohol leder också oftare till våldsamt sex eller till våldtäkt. De skador kvinnan då ofta ådrar sig gynnar också smittspridningen, säger Charles Parry.

Foto: Eva Ekeroth

Är optimist

Alkoholkonsumtionens utveckling i Sydafrika går åt fel håll. Trots det ser Charles Parry optimistiskt på framtiden.

− Jag är betydligt större optimist idag än jag var för några år sedan, säger han till Accent.

Han berättar om hälsoministern som sagt att landet ligger i krig med alkoholen.

− Vi hade länge försökt få honom att ta till sig den här informationen, utan resultat. En kväll råkar han få se ett par som har sex alldeles intill vägkanten. De kommer från en bar i närheten och är båda påtagligt berusade. De känner inte varandra sedan tidigare och använder inte kondom. Ministern inser att detta inte skulle ha skett om de inte varit fulla, säger Charles Parry.

Hälsoministerns insikt har gjort att han nu driver att Sydafrika ska förbjuda alkoholreklam, höja åldersgränsen till 21 och sänka promillegräns till 0,2.

− Jag tror att han har goda chanser att få igenom alltihop under 2013. Han har stöd av transportministern och ministern för social utveckling. Det är en bra tid nu. Vi ska precis införa ett socialförsäkringssystem och då måste vi göra något åt alkoholen, annars blir kostnaderna för höga, säger Charles Parry.

Skatten har redan höjts och, enligt Charles Parry, kan den nog inte höjas mycket mer eftersom hemtillverkning är vanligt och sannolikt kommer att öka om det blir ännu dyrare att köpa legal alkohol.

Charles Parrys råd för minska alkoholens roll i HIV-spridningen:

• Förändra nationell politik så att den inkluderar alkohol

• Minska tillgängligheten

• Öka priset

• Begränsa marknadsföringen

• Inför alkoholscreening vid kontakt med HIV-smittade

• Erbjud behandling för alkoholproblem

Dessutom tycker han att man ska göra insatser i riskmiljöer:

• Utbilda serveringspersonal och ledning på barer

• Erbjud HIV-tester på barer

• Dela ut gratis kondomer

• Inför ”säkra” toaletter – med bra belysning och separata för kvinnor och män

• Utbildning av vårdpersonal och patienter

Mer från Accent