Klimatet

Ohållbart med alkohol

Så kan alkoholpolitik minska klimatavtrycket – lyssna på Irma Kilim på tisdag.

FN:s Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling som ska uppnås till år 2030. IOGT-NTO har tidigare konstaterat att alkohol påverkar 14 målen. 

– Alkohol påverkar såväl social-, som ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Det är spännande att kunna knyta ihop de olika områdena, säger Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO. 

På tisdag, den 8 november, håller hon en digital föreläsning i studieförbundet NBV Sydosts regi om hur alkoholpolitik kan minska klimatavtrycket och bidra till hållbar utveckling på flera plan.

– Hållbarhet är så otroligt viktigt nu. Läget är akut. Nu när vi vet att alkohol är en viktig faktor för negativ påverkan på hållbarheten så är det viktigt att lyfta frågan.

Som konkret exempel tar hon användningen av färskvatten i världen.

– Trots att det är torka i Afrika används mycket vatten för att producera öl och vin. Det har också hänt att alkoholindustrin har förorenat vatten i floder som byar sedan länge varit beroende av för sin vattenförsörjning.

Hon påpekar att frågan även tas upp i den senaste ANDTS-strategin (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel.

– Där nämns alkohol som en faktor för negativ klimatpåverkan. Det är något som inte nämnts tidigare.

Gör IOGT-NTO någon satsning på klimatet?

– Vi har inte någon särskild satsning på gång just nu, men det är en fråga som vi ständigt bevakar. Den finns som en bakgrund till allt vi gör. Eftersom målet med vårt arbete är att sänka konsumtionen så bidrar ju det till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till föreläsningen som hålls digitalt tisdag den 8 november klockan 18–19. Anmäl görs till nadira.kilim@nbv.se.

NBV står för Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet.

Mer från Accent