Alkohol

Alkohol och diabetes farlig kombination på sommarens festivaler

För unga diabetiker är sommarens ofta höga alkoholkonsumtion extra farlig, eftersom den rubbar blodsockerhalten. Det kan leda till kramper och medvetslöshet.

Omkring 7000 unga svenskar mellan 15 och 25 år lever med typ 1 diabetes. Den här gruppen lever särskilt farligt under sommarmånaderna, då konsumtionen av öl, vin och cider ökar, exempelvis i samband med musikfestivaler. Enligt en undersökning från IQ sponras 43 procent av festivaler riktade till ungdomar av en alkoholleverantör.

Alkohol leder inte bara till fylla utan också till en rubbning av blodsockret, vilket kan vara livsfarligt för en diabetiker.

-Det handlar om allvarliga konsekvenser som kramper och medvetslöshet, säger Torun Torbjörnsdotter, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Därför ska inte bleka, kallsvettiga och omtöcknade ungdomar med diabetes lämnas att ”sova ruset av sig”. De kan ha för lågt blodsocker och vara på väg att bli medvetslösa. De behöver snabbt få i sig extra socker – druvsocker, läskedryck eller godis. Om inte det hjälper måste de få hjälp att ta sig till sjukhus. Därför är det viktigt att man berättar för sina kompisar att man har diabetes. De måste kunna hjälpa till.

När man blir full ökar dessutom risken för att man tappar kontrollen och antingen äter sådant som ytterligare rubbar blodsockernivåerna – eller glömmer bort att äta. För en diabetiker är regelbundna matvanor och måttlig alkoholkonsumtion livsviktiga för att hålla blodsockret på en jämn och stabil nivå.

Mer från Accent