Ny studie

Alkohol minskar chansen att bli gravid

Kvinnor som vill bli gravida bör avstå från alkohol under andra halvan av menstruationscykeln.

En amerikansk studie, där forskarna tittat på sambandet mellan att dricka alkohol och chansen att bli gravid, kommer fram till att kvinnor som vill bli gravida ska undvika att dricka stora mängder alkohol. Under andra halvan av menstruationscykeln bör de låta bli att dricka alkohol helt, eftersom även måttliga mänger alkohol minskar chansen att bli gravid.

I studien följdes kvinnor mellan 19 och 41 år under upp till 19 menstruationscykler. Kvinnorna fick föra dagbok över vad de drack. Första och andra dagen i menstruationscykeln fick de göra ett graviditetstest.

– Vi fann att stora mängder alkohol signifikant minskade chansen att bli gravid, oavsett när kvinnan drack. Det är viktigt att veta eftersom kvinnor som vill bli gravida kan tro att det är ”säkert” att dricka under delar av menstruationscykeln, säger Kira Taylor, biträdande professor i epidemiologi och folkhälsa vid University of Louisville School of Public Health and Information Sciences, Kentucky, USA.

Men även måttliga mängder påverkar alltså möjligheten att bli gravid.

– Under menstruationscykelns sista två veckor, de närmast innan blödningen börjar och då befruktningen sker, visade det sig att inte bara stora mängder, utan även måttliga mängder alkohol minskade sannolikheten signifikant.

Det handlar om en minskning på 44 procent. Sämst chans att bli gravid har den som dricker en stor mängd alkohol, i studien definierad som sex glas eller mer under en vecka, vid tiden för ägglossning. Då minskar sannolikheten med 61 procent.

– Om vi antar att en frisk, helnykter kvinna som försöker få barn har ungefär 25 procents chans att bli gravid under en menstruationscykel så betyder det att 25 av 100 som inte dricker alls blir gravida, medan omkring 20 måttlighetskonsumenter och 11 som dricker mycket blir gravida. Men måttlig konsumtion har större effekt under andra delen av menstruationscykeln, så den som dricker måttligt under den perioden har bara 16 procents chans att bli gravid.

Varje extra dag med berusningsdrickande minskade kvinnans odds att bli gravid med 19 procent, om det skedde under de två sista veckorna, och med 41 procent om det skedde under ägglossningen.

Vad den försämrade möjligheten till graviditet beror på kan inte forskarna säga. En möjlighet kan vara att alkoholen påverkar kroppen så att ägglossningen uteblir. En annan möjlighet är att befruktade ägg har svårare att fästa i livmodern.

– Det ska inte tolkas som att alkohol förebygger graviditet. Även en kvinna som dricker stora mängder kan bli gravid om hon har oskyddat sex, säger Kira Taylor.

Studien är publicerad i tidskriften Human reproduction.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer