cancer

”Alkohol är en första klassens cancerogen”

”Det är oacceptabelt att allmänheten inte informeras.” Det anser Sir Ian Gilmore med anledning av en ny stor studie som pekar ut alkohol som en viktig orsak till levercancer. 

– Alkohol är, precis som tobak och asbest, en första klassens cancerogen. Det är helt oacceptabelt att allmänheten inte får sådan grundläggande information. Det finns inga säkra nivåer för att undvika cancer, säger Sir Ian Gilmore, professor och ordförande för Alcohol Health Alliance, till The Guardian.

Han baserar sitt skarpa uttalande på resultat från en genomgång som World Cancer Research Fund (WCRF) har gjort av tidigare studier. Studien, som enligt organisationen är den största i sitt slag, har 34 studier analyserats för att hitta samband mellan sjukdomen, diet, vikt och fysisk aktivitet. Tillsammans omfattar de 8,2 miljoner människor, varav 24 500 drabbade av levercancer. Det skriver The Guardian.

– Tre eller fler drinkar per dag kan vara tillräckligt för att orsaka levercancer, säger Amanda Mclean, chef för den brittiska grenen av organisationen, till The Guardian.

Enligt WCRF bör kvinnor hålla sig till som mest ett glas och män två om dagen.

WCRF:s fynd ger stöd åt Alcohol Health Alliance, krav på att innehållsförteckningar och varningstexter införs på alkoholförpackningar.

– Det är dags för regeringen att ta itu med att minska riskerna. En del i det är att göra innehållsförteckningar och varningstexter på förpackningar obligatoriskt, säger Sir Ian Gilmore.

Resultaten ifrågasätts av Paul Pharoah, professor i cancerepidemiologi vid Cambridge University.

– Jag anser inte att resultaten är så säkra att det går att slå fast att tre drinkar per dag medför en ökad risk för levercancer. Två av de 34 studierna visade inte på någon förhöjd risk för den som drack mellan en och tre drinkar per dag. Däremot visade båda att den som drack mer än fyra drinkar per dag löpte större risk, säger han till The Guardian.

Mer från Accent