Äldre

Äldres alkoholkonsumtion – en tidsinställd bomb

Läkare varnar för att den höga alkoholkonsumtionen bland äldre kommer att öka förekomsten av demens, hjärnskador och leversjukdomar.

I Storbritannien visar nya siffror att de farligt höga mängder alkohol som många fyrtiotalister dricker kan vara en tidsinställd bomb som framöver kommer att bidra till att en rad sjukdomar ökar. Det skriver The Guardian.

En allt större andel av personer över 65 behöver sjukhusvård i Storbritannien vilket ökar pressen på sjukvårdssystemet.

– Antalet äldre som dricker riskabelt och ohälsosamt ökar alarmerande. De riskerar sin hälsa och bidrar till ett ökat tryck på hälso- och sjukvården, säger Dr Tony Rao, Storbritanniens främsta expert på äldres drickande, verksam vid South London and Maudsley NHS Foundation Trust.

De alkoholrelaterade diagnoserna ökar för varje år bland personer mellan 60 och 74 år. I åldersgruppen fick drygt 5 000 sjukhusvård för alkoholrelaterad diagnos 2005–2006. Tio år senare, 2014–2015, hade antalet ökat till ca 9 500. Ökningen är betydligt större än förväntat på grund av att de äldre blir fler.

Alkohol bidrar till några av de äldres främsta hälsoproblem: försämrad kognitiv förmåga, orörlighet, ostadighet och inkontinens.

Ett särskilt problem är hjärnskador.

– Alkoholrelaterade minnesproblem är starkt underrapporterade och förväxlas ofta med Alzheimers sjukdom. För tio år sedan hade jag sammanlagt inte behandlat fler än tre personer. Nu har vi minst tio i vård samtidigt, säger Tony Rao.

Han säger också att de här patienterna tidigare var i 70-årsåldern, men nu är många runt 60 när de söker vård.

En hälsoenkät gjord i England visar att de flesta som dricker riskabla mängder alkohol är i övre medelåldern eller äldre.

I Sverige är det inte lika illa, de äldsta dricker fortfarande minst, men de är samtidigt den enda grupp som ökar sin alkoholkonsumtion.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer