Bertil Göransson-stipendiet

Stina Ingesson: Lättare att tala om kontrollförlust än beroende

Stina Ingesson forskar om kontrollförlust vid alkoholkonsumtion. Just nu håller hon på att ta fram ett verktyg som ska hjälpa människor att ta kontroll över sitt drickande.

Alkoholforskaren Stina Ingesson, legitimerad psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet, har fått 2019 års Bertil Göransson-stipendium.
De 30 000 kronorna ska hon använda för att presentera sin forskning i form av en vetenskaplig poster på en av de största alkoholkonferenserna i världen – Research Society on Alcoholism i New Orleans i juni.

– Det känns förstås väldigt roligt! Detta är de första pengarna jag fått som forskare som jag får använda hur jag vill. Jag ser fram emot att åka dit och träffa andra forskare som arbetar med liknande saker, säger hon.

Projektet som hon ska presentera och som hon sökte stipendiet för, handlar om kontrollförlust vid alkoholkonsumtion. Stina Ingesson håller på att konstruera en kortversion av Impaired Control Scale; en skala som kan hjälpa personer att identifiera sina problem med att begränsa mängden alkohol.

Med hjälp av 25 frågor – som ska bantas ner till tolv – mäter formuläret svårigheten med att avstå alkohol, men också det vanskliga med att kontrollera sin konsumtion när man väl börjat dricka.

– Det är viktigt, eftersom att kontrollförlust är en stark förutsägelse för svåra problem med alkohol senare i livet. Skalan visar hur det går för personer som är i behandling, och kan synliggöra tidiga symtom hos de med alkoholberoende, säger Stina Ingesson.

Utifrån formuläret ska läkare eller psykologer kunna prata med patienten med hjälp av konkreta frågor. Frågorna handlar bland annat om ifall man har svårt att stanna efter ett till två glas. Om man tycker att man tappar kontrollen när man är ute på krogen. Vilken kontroll över drickandet man har jämfört med sina vänner.

Genom svaren ska man sedan kunna komma fram till måttlighetsstrategier och starta behandling själv, alternativt remittera vidare. Stina Ingesson tror att studenthälsan kan bli ett viktigt användningsområde:

– Min hypotes är att det är betydligt lättare för unga att prata om kontrollförlust när de dricker alkohol, snarare än att tala om att man har ett beroende, säger hon.

Mer från Accent