USA

1 av 3 tror att endast sprit orsakar cancer

De flesta vuxna amerikaner vet inte att alkohol kan orsaka cancer.

Enligt en ny studie gjord av amerikanska forskare kände färre än en var tredje amerikan till att alkohol orsakar cancer. Det rapporterar American Institute for Cancer Research, AICR.

Endast 20 procent av de när 3 900 intervjuade i den representativt utvalda panelen kände till att vin orsakar cancer. 25 procent svarade att öl gör det, och 31 procent sade sig associera cancerrisk med sprit. Detta trots att fakta är att alla typer av alkohol ökar risken för cancer, oavsett om det är vin, öl eller sprit som dricks.

De som faktiskt är medvetna om hur många dödsfall som orsakas av alkohol i USA varje år är även mer positiva till varningsetiketter och andra åtgärder för att uppmärksamma sambandet.

Mer från Accent