Gratis heroin till norska missbrukare

Den norska regeringen vill se ett projekt där 400 heroinister ska tilldelas gratis heroin. Insatsen ska rikta sig mot patienter där annan behandling inte gett någon effekt.