IOGT-NTO – ett pussel med många bitar

Meningen med föreningen är oftast inte en enda, utan flera. Och meningen skiftar från person till person. Även så i IOGT-NTO. För någon är skälet till att vara medlem att många tillsammans blir en maktfaktor i alkohol- och narkotikapolitiken. För andra är skälet att tillhöra en nykter gemenskap, och att kunna erbjuda nyktra och demokratiska mötesplatser åt fler. För en tredje är drivkraften att få, och ge andra, stöd att hålla sig drogfri, efter ett tidigare beroende. Uppräkningen kan fortsätta, men jag tror du fattat poängen. Varje medlem har tagit sitt beslut att vara nykter och att organisera sig i just IOGT-NTO-rörelsen. Av ett eller flera skäl.

För mig var det till en början ett speciellt skäl som vägde tyngst. Med tiden har skälen blivit fler, och jag tror att jag idag delar mening med ganska många. För ju mer jag lärt i sakfrågorna, om industrin och politiken både i Sverige och globalt, och ju mer jag ser av verksamheten, av alla aktiviteter som pågår och vilken betydelse den har för så många (också långt utanför medlemsleden) – desto fler skäl har jag att vara organiserad.

IOGT-NTO är ett pussel med många bitar. Här ryms människor i alla åldrar, av olika kön, bosatta från norr till söder, med olika politiska åsikter och livsåskådning, och med skiftande bakgrund och erfarenheter. Olikheter som kan leda till konflikter och försvåra förståelse och kommunikation. Men som också kan skapa nytänkande, bredd och styrka. Mycket beroende på hur vi lyssnar, talar och bemöter varandra.

I artikeln IOGT-NTO-pusslet: Nykterhetens betydelse kommer sex medlemmar från olika delar av rörelsen till tals om sin syn på nykterhet, sitt medlemskap i IOGT-NTO och om framtiden.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer